Tilsynsrapporter på Samsø Frie Skole

I henhold til friskoleloven har Samsø Frie Skole valgt en til at føre eksternt tilsyn med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der i almindelighed kræves i folkeskolen.

Samsø Frie Skoles tilsynsførende hedder Claus…. og er…

Tilsynsrapporterne fra den tidligere skole Onsbjerg Lilleskole kan ses her.