Miljøråd

I vores arbejde med implementering af bæredygtige værdier, er skolen blevet tilmeldt Friluftsrådes miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling Grønt Flag Grøn Skole.

Grønt Flag Grøn Skole tilbyder en fleksibel ramme for undervisning i miljø og bæredygtighed, hvor skolen selv planlægger hvornår, hvilke klasser og med hvilket indhold der skal arbejdes. Undervisningsprogrammet tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, og handler om arbejdet med balancen mellem mennesker, miljø og økonomi som dannelsesproces til demokratisk handling. Her kobles viden, indsigt, visioner, alternativer, kritisk tænkning, refleksion til deltagelse og handling.

Se Samsø Frie Skole i Euronews her

Vi er allerede godt i gang

I skoleåret 2018/2019 havde vi en temauge om FN’s 17 verdensmål og bæredygtighed, og én om fødevareproduktion på Samsø. I løbet af ugen byggede vi palle-legeredskaber og insekt-hoteller i vores have. Vores mad er overvejende økologisk og lokalt produceret, og vi spiser selvfølgelig udendørs så snart vejret tillader det. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening deltager vi hvert år i affaldsindsamlingen.

Nye tiltag

Vores bæredygtige tiltag i maj 2019 er indretning af skurvognen i gården til pop-up genbrugsbutik/bytte-central, hvor eleverne kan aflevere brugt, rent tøj, som andre elever på skolen kan få glæde af. I genbrugsbutikken modtages ligeledes  brugte roll-on deodoranter. Roll-on kuglerne kan genbruges og vil blive videresendt til fremstilling af kugledyner til børn med særlige behov. Et projekt som vi har valgt at støtte.

Bæredygtighed i børnehøjde

Efter tilmeldingen til Grønt Flag – Grøn Skole har vi oprettet et miljøråd på skolen.

I miljørådet arbejdes med bæredygtighed i børnehøjde og med fokus på at skabe en bæredygtig kultur på skolen. Vi planlægger og rådgiver om skolens grønne arbejde. En miljørevision og en handleplan udarbejdes også.

Referat fra miljørådsmøde findes her

2019/2020