Brug af fotos og video

Om samtykke vedrørende brug af fotos og video

Samsø Frie Skoles politik omkring offentliggørelse af billeder og video tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning om offentliggørelse af billeder på internettet.

Skolen deler billeder og videoer, så forældre og børn kan få glæde af dem samt synliggøre aktiviteter og arrangementer.

Ud fra datatilsynets krav udvælges og offentliggøres billeder kun, hvis de kan opfattes som almindelige og harmløse. Der gælder særlige regler for børn, og derfor skal der samtidig også være et gældende samtykke fra forældrene/forældremyndighedsindehavere. Ved offentliggørelse af billeder, vurderer den enkelte medarbejder, hvilke elever der kan identificeres.

Hvis et barn tydeligt kan identificeres, og der ikke er givet samtykke til offentliggørelse af fotos/video, vil billedet ikke blive offentliggjort.

Alle har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke eller få et billede fjernet.

Samtykke gives ved indskrivning til skolen, ligeså kan der her gives besked om man ikke ønsker at give samtykke.

Om brug af billeder og video – hverdagsbilleder fra skolen

Samsø Frie Skole har forskellige medier og platforme, hvor vi offentliggør billeder og videoer. De primære platforme for offentliggørelse af situationsbilleder er skolens hjemmeside, Facebook-side og Instagram-side. Det primære formål med at offentliggøre billeder er, at forældre og børn kan følge med i dagligdagen og f.eks. kan bruge billederne til at tale om særlige øjeblikke såvel som dagligdagssituationer.

Hvis materialet har markedsføring som formål, vil skolen kun bruge materiale, hvor der er givet samtykke til dette. Hvis der ikke foreligger et samtykke, vil skolen rette henvendelse til forældrene og anmode om samtykke. Samtykke til markedsføring er ligeledes givet ved indskrivning til skolen.

Fotografering ved offentlige arrangementer

Vi optager videoer og fotograferer ofte til offentlige arrangementer som f.eks. teaterforestilling, opvisninger mv. Her gælder oplysningspligten, og der skal derfor ikke indhentes samtykke. Det vil sige, at vi forinden oplyser om, at der tages billeder, og at alle har ret til at få dem slettet/sløret. Her gælder samme grundprincipper som ved andre fotos der offentliggøres. De vurderes ud fra om de er almindelige og harmløse.

Hvis et billede ønskes slettet efter et offentligt arrangement, kan der rettes henvendelse til skoleleder@samsoefrieskole.dk

Vedrørende opbevaring af billeder

Fotografierne som de ansatte tager, gemmes evt. på skolens drev, der følger GDPR-reglerne. Hvis ansatte tager fotos eller video med deres mobil, skal dette slettes umiddelbart efter og må ikke lagres i en privat cloud-løsning.

Hvad betyder dit ‘ja’ eller ‘nej’ helt konkret?

Et ‘nej’ vil betyde, at dit barn i nogle situationer, må tages kortvarigt ud af en situation, hvis der skal tages billeder eller filmes. Eller at han/hun på anden måde ikke er synlig. Det kan betyde at læreren er nødt til at bede elever om at stille sig et andet sted, hvis der fotograferes/filmes under et arrangement på skolen. Det betyder, at læreren og andre ansatte skal have øje for, at eleven ikke fotograferes i undervisningssituationer og lignende.

Hvis du siger ‘ja’, betyder det at dit barn må optræde på fotos og video ud fra de givne regler om at de skal være harmløse og almindelige. Skulle du eller barnet finde at et billede på nogen måde opleves som krænkende, har I til enhver tid ret til at få det slettet/sløret.

Sådan giver du dit samtykke

Forældremyndighedsindehaver(e) afgiver samtykke ved indskrivning. Ønsker den ene forældremyndighedsindehaver ikke at afgive accept, så kan der ikke gives fælles accept af samtykke. Samtykket kan til enhver tid ændres, giv blot besked til skolen på skoleleder@samsoefrieskole.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til skoleleder@samsoefrieskole.dk