Hvad er en lilleskole?

Med Den Lille Skole i Bagsværd, der startede i 1949, begyndte en pædagogisk bevægelse, hvor nye lilleskoler med tiden dukkede op over hele Danmark. De var og er inspirerede af både hinandens pædagogiske praksis og tanker, og selvom de ligner hinanden, er de også forskellige – som alle andre frie grundskoler, privatskoler, friskoler, kristne friskoler m.fl.

I dag er der 60 lilleskoler fordelt i Danmark fra Bornholm til Skagen. De er selvejende institutioner og organiseret i skoleforeningen, Lilleskolernes Sammenslutning.

Læs mere om lilleskolerne i Danmark her http://lilleskolerne.dk/lilleskolerne_

Lilleskolernes profil 

Læring:
• Lilleskolens undervisning og skolekultur sigter på såvel barnets faglige og personlige
udvikling som barnets sociale dannelse.
• I lilleskolens undervisning er dialog, samarbejde og viden grundlaget for udvikling af tanken,
kreativiteten og argumentet.
• I lilleskolens undervisning er børnene undersøgende; de eksperimenterer, filosoferer, bruger
deres fantasi og søger forklaringer og sammenhænge.
• I lilleskolens undervisning er førstehåndsoplevelser, både i og uden for skolen af stor
betydning. Kroppen og sanserne bliver udfordret; det gør indtryk og fremmer børnenes
virkelyst og fordybelse.
• Lilleskolens undervisning og skolekultur styrker og udvikler børnenes evne til at være
skabende i skrift og tale, i musik og billeder, i bevægelse og teater.

Skolekultur:
• Lilleskolens kultur bygger på levende fællesskaber forankret i ansvar for fælles opgaver,
medbestemmelse, mangfoldighed, frihed til at ytre sig og pligten til at lytte til andre.
• Lilleskolens dagligdag kendes på nærhed, gensidig respekt, rummelighed, venskab og
ligeværd.
• Lilleskolen møder forældrene i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for
barnets undervisning og opdragelse.
• Lilleskolens børn, medarbejdere og forældre er deltagere i skolens liv og udvikling.
• Lilleskolen kendes på, at der er kort vej fra idé og problem til initiativ og handling.

Dannelse:
• Skolen for barndommen – En rig barndom med leg, venskaber og oplevelser er et mål i sig
selv og ”grundstoffer” i børns dannelse.
• Skolen for livet – Børnene opdrages til livsduelige mennesker, der udviser mod, respekt,
årlighed samt dømme- og handlekraft.
• Skolen for samfundet – Børnene opdrages til at være aktive medborgere i et demokrati, der
hviler på grundlæggende menneskerettigheder.
• Skolen for verden – Skolen forbereder børnene til en globaliseret verden med forskellige
kulturer og komplicerede samspil mellem natur og samfund.

(fra http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/om_lilleskolerne/lilleskolernes_profil__hvad_er_en_lilleskole.pdf)