ABC for forældre

Arbejdsweekender og rengøringslørdage

Forældre på skolen deltager hvert skoleår i en obligatorisk arbejdsweekend (lørdag og søndag, kl. 10-15) og en obligatorisk rengøringslørdag (4 timer).

Arbejdsweekends og rengøringslørdage er obligatoriske for alle, og dette arbejde erstattes ikke af andet som man evt. er involveret i.

Hvis man er forhindret i at komme den tildelte weekend, skal man selv sørge for at få byttet med andre i god tid.

For at gøre lørdagsrengøringen lettere, udarbejder lærerne en liste over de områder, som de gerne vil have gjort rent, der kommer også en “huskeSMS” et par dage før

Brobygning

Vores 8. klasse deltager i brobygning efter gældende regler i samarbejde med UU-vejleder.

Brobygning et tilbud, der gives til alle landets 8. klasser. Det er er mulighed for at få et indtryk af de forskellige skoleformer, og erfaringen er, at mange unge er glade for at prøve, hvad det vil sige at gå på en erhvervs- eller en gymnasial ungdomsuddannelse. Det kan give et bedre afsæt for et senere valg af ungdomsuddannelse, når man selv har været ude på skolerne. Samtidig er ungdomsuddannelserne klar til og opmærksomme på alle de nye unge mennesker, som skal på brobygning.

Når vores 8. klasse er til brobygning bor vi på vandrehjem i Århus. Forløbet er delt op sådan, at børnene skal besøge to skoler á 2 og 3 dage. Skolerne fordeler sig mellem Skanderborg, Odder, Århus og Beder.

Chromebooks / computere 

Der er computere og internet til rådighed for børnene, og arbejdet med disse er en vigtig del i skolens undervisning. I alle klasselokaler er der store touchskærme til at understøtte IT i undervisningen.

Børn på Samsø Frie Skole forventes at have adgang til en PC/ tablet med internet i hjemmet til brug ved lektier.
Skolens computere kan ikke lånes med hjem til lektier eller andre opgaver, der skal laves udenfor skoletid.

Dimission

For afgangselever afholdes lige før sommerferien dimissionsaften med taler og andre festlige indslag.

Drikkedunk

Alle børn skal medbringe deres egen drikkedunk med tydeligt navn på. Drikkedunken skal være ren og fyldt hjemmefra hver dag. Der vil selvfølgelig være mulighed for at få mere vand i dunken i løbet af frikvartererne – dette hjælper de voksne med.

Ferier

Hvis I planlægger en ferie udenfor den almindelige skoleferie skal I kontakte Anna. Læs mere om ekstraordinær frihed her

Frikvarter

Alle børn er udenfor i frikvartererne og i spisepausen. Børnene i 0.-6. klasse er i haven, 7. -9. klasse er enten i haven eller på gåtur i Onsbjerg.

Frokost

I frikvarteret om formiddagen spiser vi frisk bagt boller, en gulerod, et æble, ristet rugbrød eller knækbrød. Maden i frikvarteret er tænkt som en lille hapser, som sørger for at man ikke går ned i energi. I frikvarteret er det ikke noget krav om at man sætter sig ned og spiser.

I frokostpausen sidder vi ned ved bestemte pladser og spiser sammen, børn og voksne. Se mere om vores madordning her

Fødselsdage

Af hensyn til fællesskabet og trivsel i klasserne anbefaler skolen, at når børnene holder fødselsdag inviteres alle børn – også når det omhandler samlæste klasser.

Garderobe

Husk at vi er ude hver dag – i alt slags vejr, det kræver godt overtøj og fodtøj. Vi har ikke lånetøj, derfor er det vigtigt at man som forældre husker at tjekke op på om ens barn har skifte tøj på garderobe pladsen.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år ifølge skolens vedtægter, som kan læses her

Kalender

Skolens fælles kalender er løbende opdateret på hjemmesiden. Relevante aktiviteter vil således til enhver tid være at finde i kalenderen her

Køkken

Børnene på skolen er med til at forberede den mad vi skal spise og lærer om tilberedning, hygiejne og får en masse gode snakke med vores køkkenmedarbejdere, om hvor maden kommer fra. Børnene er også med til at dække bord og rydde op efter spisning.

0.-6. klasse har køkkentjans en gang ugentligt. Der er en ekstra voksen i køkkenet når børnene i 0.-5. klasse har køkkentjans, blandt andet for at hjælpe med at overholde hygiejnekravene ifm corona.

Mobiler

Skolens mobilpolitik kan læses her

Rengøring hver fredag

Vi har et fælles ansvar for at passe på vores skole og holde den pæn og ryddet. Alle børn på skolen er med til fredagsrengøring hver fredag efter frokost. Her har børnene bestemte områder, hvor det fejes, støvsuges, gulvene bliver vaskede og skraldespandene tømte.

Skolen gøres også rent hver dag af rengøringspersonale.

 SFO

Vores SFO, Fridusen, har åbent fra kl. 13:00 til 16:30 (16.00 om fredagen).

Kirsten, Helle, Lea og Negar er vores Fridusen-voksne.

Sygdom og fravær

Forældre skal sygemelde børn på mail til klasselæreren eller ringe til skolen om morgenen. Skolens telefonnummer er 8659 6979.

Sko/ indesko

Alle udesko placeres i reoler, før man går ind på skolen. Dog bæres sko i fysik, musik, billedkunst samt køkkenet. Børnene må gerne have sutsko/indendørssko på inde på skolen.

Trekantsamtaler

En gang hvert skoleår inviterer vi til trekantsamtaler, hvor lærere, barn og forældre deltager, og hvor vi taler om barnets trivsel i skolen, og laver aftaler og mål, der skal styrke barnets trivsel og læring.

Åbningstider

Skoledagen begynder kl. 8:05.

Skolen åbner normalt kl. 7:30. Hvis man har brug for tidlig morgenåbning (kl. 6:45) skal man kontakte Sebastian (sebastian@samsoefrieskole.dk) senest fredag kl. 15 ugen før.