SFOen på Samsø Frie Skole

Vi er fire voksne tilknyttet SFO’en.                                                                                                   Hanne, Signe og Linda – samt vores faste vikar Jenny.

ALLE dage starter SFO’en med en fælles samling i salen med snak, sang og øvelser. Vi får set hvem der er mødt i SFO’en og hvad der rører sig i børnene, givet beskeder og snakker om hvad vi skal den pågældende dag.

Dagen er opdelt således:

  • Samling
  • Følger til bus
  • SFO mad – som står fremme
  • Aktivitet/udedag
  • Følger til bus
  • Oprydning og afhentning af børn

mandage har vi aktivitet/værksted – inde eller ude – det ser vi på den pågældende dag.

tirsdage har vi udedagud af huset. Det betyder INGEN tidlig bus. Børnene kan hentes tidligst fra kl. 15.00.

onsdage har vi spilledag. Det betyder at børnene må have en computer/nintendo/ipad eller lign. med. Det er frit valg, om man vil spille eller lege inde/ude.

torsdage har vi udedage – med bål når vejr og vind tillader det. Vi vil nogle gange lave bålmad og bålaktiviteter.

fredage veksler vi mellem inde og ude dage – på skolens område.

Vi byder på forældrekaffe den 1. fredag i måneden.

Pædagogisk udgangspunkt i SFO’en

Omsorg og tillid:

Vi efterstræber at være tydelige og engagerede voksne, der arbejder med anerkendelse og relationer. Vi har fokus på den nære, positive og kærlige relation. Vi arbejder på at skabe et tillidsfuldt, troværdigt og respektfuldt forhold med det enkelte barn. Det gør vi ved at være imødekommende, accepterende og omsorgsfuldt støttende. Vi er bevidste om, at anerkendelse har stor værdi for barnet, for at kunne udvikle dets potentiale og ressourcer.

Selvreflektion og fællesskab:

Vi støtter og vejleder via dialogen og har på den måde også fokus på udviklingen af barnets selvrefleksion. Vi tror på, at vi på den måde hjælper barnet til at udvikle større forståelse for sig selv, for andre og til at kunne gennemskue egne handlinger og forestillinger. Vi tydeliggør fællesskabets værdi og vigtigheden af alles funktioner – stor som lille.

Vi arbejder med, at alle er ansvarlige for fællesskabet og at alle har et eget ansvar for den gode stemning. Vi er opmærksomme på, at børn også lærer af børn, og derfor har brug for deres private rum – hvor vi voksne ikke overvåger dem. Derfor bruger vi tid på at lære børnene at bede om hjælp – når dette behøves.

Ligeværd:

I vores verden er alle børn og voksne unikke og ligeværdige. Vi tilbyder kærlige, trygge og forudsigelige rammer, med mulighed for frirum, kreativ udfoldelse og plads til nysgerrighed.