Skolens fysiske rammer

Samsø Frie Skole er en selvejende fri grundskole, som er tilsluttet Lilleskolernes Sammenslutning. På skolen undervises børn fra 0. til og med 9. klasse.

Skolen har hjemme på adressen Stadionsvej 4, Onsbjerg, 8305 Samsø – i de hyggelige rammer, der førhen rummede det gamle hotel Onsbjerg Pension.  

Børnene er i skoleåret 2022/2023 inddelt i 4 grupper.

  • 0. – 2. klasse
  • 3. – 5.  klasse
  • 6. – 7. klasse
  • 8.- 9. klasse

Hvilke af skolens klasser som samlæses kan variere fra år til år hvordan, alt afhængig af, hvad der giver bedst mening i forhold til elevtallene på de forskellige klassetrin det pågældende år.

Skolen rummer 7 klasseværelser, en stor spisesal, et stort fælleslokale til samlinger og musikundervisning, et billedkunstlokale, lærerværelse, mødekontor, skoleleders kontor, to entreer, et storkøkken, pige og drenge toiletter, div. depoter til bøger og materialer.