Skolens fysiske rammer

Samsø Frie Skole er en selvejende fri grundskole, som er tilsluttet Lilleskolernes Sammenslutning. På skolen undervises børn fra 0. til og med 9. klasse og skolen kan fra skoleåret 2018/2019 rumme op til ca. 110 elever.

Skolen har hjemme på adressen Stadionsvej 4, Onsbjerg, 8305 Samsø – i de hyggelige rammer, der førhen rummede det gamle hotel Onsbjerg Pension.  

Børnene er i skoleåret 2020/2021 inddelt i 5 grupper.

  • 0. – 2. klasse
  • 3. – 4.  klasse
  • 5.- 6. klasse
  • 7.- 8. klasse
  • 9. klasse

Nogle af skolens klasser samlæses. Det kan variere lidt fra år til år hvordan, alt afhængig af, hvad der giver bedst mening i forhold til elevtallene på de forskellige klassetrin det pågældende år.

Skolen rummer 7 klasseværelser, en stor spisesal, et stort fælleslokale til bla. samlinger og musikundervisning, et billedkunstlokale, lærerværelse, mødekontor, skoleleders kontor, to entreer, et storkøkken, pige og drenge toiletter, div. depoter til bøger og materialer.