Værdigrundlag

Samsø Frie Skole er en selvejende forældredrevet fri grundskole fra 0. til 9. klasse, hvor bestyrelsen er det øverste organ. Der tilbydes afgangsprøver efter 9.klasse og skolen kan fra skoleåret 2018/2019 rumme op til ca. 130 elever. Skolen er tilsluttet Lilleskolernes Sammenslutning og vi gør ofte brug af det stærke pædagogiske og faglige netværk.

Samsø Frie Skole har hjemme i byen Onsbjerg på den sydlige del af øen.

På skolen lægger vi vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om undervisningen, klasserne og skolens rammer, aktiviteter og indhold.

For os er det vigtigt, at der er plads til forskellighed, og at alle på skolen kan føle sig velkomne og ligeværdige. Vi anerkender, at vi alle har forskellige evner og ressourcer – og vi tror på, at vi er lige meget værd som mennesker.

Skolens grundlag er alene pædagogisk, og er hermed hverken ideologisk, politisk eller religiøst orienteret. Skolens pædagogik og værdier afspejler forældrenes holdninger til, hvordan en skole bedst fungerer, indrettes og organiseres, og skolen er hermed i konstant bevægelse, og udvikles kontinuerligt gennem demokratiske processer forældre, medarbejdere og ledelse imellem.

Bæredygtighed:

Samsø Frie Skole ønsker at være en skole, der arbejder med bæredygtighed, som en grundværdi, der gennemsyrer både hverdag, projekter, vores tilgang til hinanden og naturen omkring os. Vi anerkender bæredygtighed som værende en balance mellem mennesker, miljø og økonomi. Vi tillægger os `FNs 17 Verdensmål For Bæredygtig Udvikling´, og vil løbende arbejde med at implementere bæredygtige værdier og systemer i skolens hverdag.  

Glæde, Indsigt og Fællesskab:

Samsø Frie Skole er bygget op omkring kerneværdierne glæde, indsigt og fællesskab. Værdier som er nøje udvalgte ud fra dialoger ved forældremøder og i frivillige forældrearbejdsgrupper. Vi tror på, at det vi siger og det vi gør skal passe sammen. Læs mere om vores 3 værdiord her.