Skoleprincipper og forventninger til hinanden

På Samsø Frie Skole værner vi om vores fælles værdier og vores fællesskab. Vi ønsker, at både børn og voksne trives, er glade og nysgerrige – og at børnene hver dag møder anerkendelse i forhold til deres forskelligheder og deres individuelle ressourcer.

Vi ønsker også et nært samarbejde skole og forældre imellem, fordi vi tror på, at dette er med til at skabe de allerbedste forhold for et dynamisk, trygt og spændende læringsrum.

Vi ønsker, at skolens forældre, lærere/ansatte og børn kender og tænker over nedenstående principper.

Det er vigtigt, at børnene oplever, at forældrene bakker op om de værdier som skolen
repræsenterer. Vi har en forventning om, at man som forældre til et barn/børn på Samsø Frie Skole sætter sig ind i og støtter op om følgende:

 • Som forælder sætter jeg mig ind i mit barns skoleliv og er forbillede for mit barn ved at udvise en nysgerrig og positiv tilgang i forhold til div. projekter, temaer og øvrigt skolearbejde.
 • Som forælder tager jeg ansvar for, at mit barn er klædt på til udeliv året rundt. At mit barn har fået en god nattesøvn samt en god og nærende morgenmad – så han/hun hver dag møder læringsparat op, klar til aktiviteter både ude og inde.
 • Vi ved som voksne, at børn lærer i forskellige tempi og på forskellige måder.
 • Vi har tiltro til, at kreative fag, bevægelse og det sociale samvær har betydning på samme niveau som de akademiske discipliner. Bl.a. derfor prioriteres fx fællessamlinger, fællesspisning, udflugter, udeliv og kreativ udfoldelse højt.
 • Vi deltager aktivt i skolens arbejde med at opbygge en bæredygtig kultur, hvor vi selv og vores børn bliver opmærksomme på egen indflydelse og ansvar.
 • Vi ønsker et bæredygtigt fællesskab, hvor alle er indstillede på at deltage og tage ansvar. Dette såvel i forhold til praktiske indsatser; med rengøring, byggeri og vedligehold – som i forhold til sociale indsatser; som fx at byde ind med hjælp, hvor der er behov.
 • Vi forstår, at bæredygtighed handler om mange forskellige forhold, som vi sammen skal finde balance i. Dette gælder såvel socialt og psykisk – som i forhold til økonomi, vores miljø omkring os og naturens ressourcer.
 • Vi husker dagligt på, at vi er en fri skole, hvor alles fælles engagement er med til at forme og skabe den skole vi har. Uden forældrenes engagement, opbakning og frivillige arbejde i fx bestyrelse og arbejdsgrupper ville vi ikke have nogen skole. Vi husker derfor på vigtigheden i, at der deltages aktivt ved generalforsamlinger, arbejdsdage, forældremøder og andre skolerelaterede sammenhænge. Forældreinitiativer -og ideer er en grundsten hos os.

Vi værner alle om Samsø Frie Skoles kerneværdier – Glæde, Indsigt og Fællesskab. Disse
værdier betyder bl.a. at:

 • Skolen skal være et sted, hvor man føler sig tryg, hvor man tør at stå frem, tør at skille sig ud, tør vise hvem man er – et sted man glæder sig til at komme.
 • Et sted, hvor man kan være naturligt nysgerrig, tør spørge og får lyst til at lære.
 • Et sted, hvor man bliver set og anerkendt for sine særlige kvaliteter, og hvor man får mulighed for at opdage egne ressourcer både fagligt og medmenneskeligt.
 • Vi ønsker et sted, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet, hvor man naturligt lærer at hjælpe og støtte hinanden – og hvor man lærer at lytte til hinanden, store som små, uafhængigt af alder og forskelligheder.