Bestyrelsen på Samsø Frie Skole

Samsø Frie Skole er en selvejende forældredrevet fri grundskole fra 0. til 9. klasse, hvor bestyrelsen er det øverste organ.

Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og skolens vedtægter. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal vælges af og blandt forældrekredsen. De øvrige 2 medlemmer vælges af den samlede skolekreds. Der vælges desuden to suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skolelederen og en lærerrepræsentant deltager som hovedregel også ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesformand kan kontaktes på mail: bestyrelsesformand@samsoefrieskole.dk

Kristina Thiemke, formand

Lærke Jespersen-Skree, medlem

Inge Kolind, næstformand

Philipp Cerny, suppleant

Anja Guldborg, medlem

Jacob Mohr Nielsen, kasserer

Maia Bredsdorff-Larsen, suppleant