Undervisningsmiljøundersøgelse på Samsø Frie Skole

Samsø Frie Skole har i juni 2019 gennemført seneste undervisningsmiljøundersøgelse.

Som værktøj blev brugt Undervisningsministeriets nationaltrivsel.dk, hvor alle børn fra 0. til 8. klasse besvarede et spørgeskema tilpasset deres alder.

Resultaterne er opdelt på indskolingen (0.-3. kl.) og mellemtrin/udskoling (4.-9. kl.) For begge grupper er der en rapport, som viser et overblik over det samlede resultat og fordelingen af svar på de forskellige spørgsmål. I starten af begge rapporter er der en beskrivelse af, hvorledes resultaterne læses.

Rapporterne kan læses her.