Undervisningsmiljøundersøgelse på Samsø Frie Skole

Undervisningsmiljø og handleplan 2023

Undersøgelse af undervisningsmiljøet:

Skolen har efter påske 2023 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. Undersøgelsen har været udformet som dialogiske spørgeskemaer til alle klasser. Se spørgsmål nedenfor.

Undersøgelsen er foregået som dialog i klassen mellem klassens lærere og elever. Denne model giver eleverne mulighed for at svare åbent i forhold til, hvordan de oplever deres skole, undervisning og trivsel, så vi derved får en så bred tilbagemelding som muligt, og en tilbagemelding, der er baseret på, hvad eleverne finder væsentligt.

En undervisningsmiljøundersøgelse vil altid afspejle den aktuelle dagligdag på en skole. Har eleverne netop haft temauger, vil svarene afspejle dette. Har de netop haft traditionel undervisning vil svarene afspejle dette. Ligesom den aktuelle øjebliksstemning i klassen og blandt kammeraterne vil afspejle sig i svarene.

Oplevelsen af dialogen med eleverne har været, at de har taget godt imod denne form, og at der generelt har været en høj grad af tryghed i klasserummet, hvilket betyder, at såvel klassen som enkelte elever har haft mod til at udtrykke, hvis der var noget de syntes var svært, selvom det drejede sig om klassekammerater eller de voksne på skolen. Ligesom de har været meget direkte omkring det fysiske undervisningsmiljø på skolen.

Udfordringen med denne metode er at den ikke er anonym, og derved ikke nødvendigvis repræsenterer alle elever, samt at vi selv (ledelse og lærere) har skullet afklare, hvordan vi ønskede at lave relevant uddragning og sammenskrivning af de væsentligste forhold. Dette foregik på møde med lærere og ledelse i april 2023.

Inddragelse af bestyrelse: Resultatet af undersøgelsen og handleplanen er blevet sendt til bestyrelsen maj 2023 og relevante punkter er drøftet på bestyrelsesmøde i samme måned.

Inddragelse af personalet: Resultatet af undersøgelsen og handleplanen er sendt til alle medarbejdere maj 2023 og er efterfølgende drøftet på personalemøde.

Inddragelse af eleverne: Elevrådet vil i begyndelsen af næste skoleår (august 2023) blive orienteret om arbejdet og inddraget i relevante punkter fra handleplanen.

Generelle tilbagemeldinger (generelle tendenser vi ser i besvarelserne fra eleverne):

0.-2. klasse

Omkring det fysiske:

 • Børnene er glade for klasseværelset, SFO’en og for haven.
 • Børnene kunne godt tænke sig flere legestationer i haven, så der var flere ting at lege med i frikvarterene.

Omkring det psykiske:

 • Børnene er glade for deres lærere.
 • De synes, at det er en dejlig atmosfære og gode voksne i SFO’en.
 • Børnene er glade for idrætstimerne.
 • Børnene er glade for kammeraterne i klassen.
 • Børnene i 0.-2. klasse kunne godt ønske sig mere medbestemmelse.
 • De vil også gerne have, at lærerne er mindre skrappe.
 • De kunne ønske sig mere opmærksomhed fra de voksne i frikvarterene.

Omkring det æstetiske:

 • Børnene synes det er meget fedt legetøj i SFO’en.
 • De kunne godt tænke sig mere udsmykning af skolen.

3.-5. klasse

Omkring det fysiske:

 • Børnene i klassen er glade for maden.
 • De synes det er den bedste mad vi har fået på skolen længe. De savner dog større variation i retterne. Vi har talt om, at der har været afvigelser fra hverdagen, da vi har været på Stenvang osv.
 • Børnene ønsker mere frihed når vi har læsebånd, hvor de pt. bliver bedt om at sidde på deres pladser og læse alene.
 • Toilettet på Bisgård er ulækkert. Det handler også om at være udenfor, men ikke kun. De synes det ofte er vådt og ikke rent. Vandet på toilettet smager af metal.
 • Børnene kan godt lide Bisgård, men de mangler et indested og flere legeredskaber. Vi har talt om, at tingene er på vej.
 • De ønsker nye net på fodboldmålene.
 • Børnene er meget glade for deres klasselokale og håber de kan beholde det næste år. De kan specielt godt lide, at der er dyr i lokalet og at der er kunst (mosaik) på væggene.
 • De synes, at vores frikvarterer er dejligt lange og nyder tiden der med deres venner.
 • De synes timerne oftest er hyggelige og at de sidder behageligt på stolen og ved borde.
 • De er meget glade for at være tilbage i Onsbjerg.

Omkring det psykiske:

 • Børnene i 3.-5. klasse føler sig hørt. De føler, at når de er kede af det, så bliver de trøstet.
 • De siger også, at de føler sig trygge i skolen.
 • De mener, at de har nogle gode lærere og pointerer, at det er rart at have indflydelse på, hvordan timen nogle gange skal forløbe.
 • De siger, at de har nogle gode klassekammerater.
 • Nogle nævner, at de kan have ondt i hovedet, når de tager hjem fra skole. De mener, at larmen i klassen er skyld i det. Det hjælper at komme hjem og spille Fortnite, men det er træls på turen hjem.

Omkring det æstetiske:

Børnene har ikke forstået, hvad det æstetiske handler om, så de har svaret på noget helt andet. Dog har de i de andre punkter kommet med kommentarer omkring nogle æstetiske ting ved skolen.

 • De er glade for kunst i klasselokalerne.
 • De vil gerne være med til at lave lignende mosaikfigurer i de andre lokaler og at der er god plads i klassen.

6.-7. klasse

Omkring det fysiske:

 • Børnene i klassen er glade for deres lærere.
 • De er glade for deres klassekammerater.
 • Børnene kan godt lide drama.
 • De kan godt lide det nye klasseværelse (lys, reoler og udluftning er godt).
 • De er glade for fodboldbanen i Onsbjerg.
 • Toiletterne må gerne blive lidt mere lækre.
 • Områderne udenfor i Onsbjerg er ikke så spændende.
 • Internettet kunne være hurtigere.
 • Der mangler planter i vores klasseværelse.

Omkring det psykiske:

 • Børnene vil gerne have mere hjælp til at løse konflikter
 • Børnene vil tale bedre til hinanden og synes det er vigtigt at lade være med at kalde hinanden øgenavne

8.-9. klasse

Omkring det fysiske miljø:

 • Klassen er glad for maden.
 • Alle er glade for de nye lokaler.
 • Toiletterne kunne dufte bedre.
 • Vil have basketbane og volleybane

Omkring det psykiske miljø:

 • De er allesammen glade for deres lærere.

Æstetiske:

 • De nye klasselokaler er pæne.
 • Toiletterne kunne være mere lækre.

Fokusområder og indsatsområder

Rengøring af toiletter:

 • Implementer fredagsrengøring, hvor hver familiegruppe deltager på skift. Rotér ansvaret for rengøringen mellem familiegrupperne for at undgå at det kun påhviler en enkelt gruppe. Børnene skal ikke gøre selve toiletterne rene, kun gulve og tømme skrald (Ansvarlig: Skoleledelse)
 • Der undersøges om det er økonomisk muligt at ansætte professionel rengøring til at varetage opgaven med toiletterne. (Ansvarlig: Skoleledelse)
 • Udskift lokumsbrædder og børster regelmæssigt for at sikre et rent og hygiejnisk miljø. (Ansvarlig: Skoleledelsen)
 • Der skal placeres planter på toilettet, da dette kan bidrage til en bedre atmosfære og miljø. (Ansvarlig: Skoleledelsen)

Konflikthåndtering:

 • Skolens voksne skal sikre at de voksne er mere synlige og tilgængelige for at yde støtte i tilfælde af konflikter og brug af grimt sprog. (Ansvarlig: Alle lærere med gårdvagt)

Fysiske forbedringer:

 • Der skal anskaffes og installes en vippe. (Ansvarlig: Skoleledelsen)
 • Installation af basketkurve overvejes. (Ansvarlig: Skoleledelsen)
 • Gynger er undervejs og skal installeres. (Ansvarlig: Skoleledelsen)
 • Anskaffelse af volleynet overvejes. (Ansvarlig: Skoleledelsen)
 • En sandkasse er planlagt til at blive opstillet. (Ansvarlig: Skoleledelsen)
 • Rutsjestangen skal fastgøres (Ansvarlig: Skoleledelsen)
 • Bisgaard: Der skal sættes nye net til fodboldmålene. (Ansvarlig: Skoleledelsen)

AM/Maj 2023

Rapporter fra tidligere UMV kan læses her.