Undervisningsmiljøundersøgelse på Samsø Frie Skole

Hvert 2. år gennemfør skolen ministeriets trivselsmåling. For gennemførelse af denne bruges Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Resultaterne af denne undersøgelse af elevernes psykiske og fysiske trivsel i undervisningen og på skolen generelt sendes til forældrene og er tilgængelig på skolens hjemmeside, ligesom resultaterne danner grundlag for forbedringspunkter, der besluttes på lærermøde.

Samsø Frie Skole har i juni 2019 gennemført seneste undervisningsmiljøundersøgelse.

Som værktøj blev brugt Undervisningsministeriets nationaltrivsel.dk, hvor alle børn fra 0. til 8. klasse besvarede et spørgeskema tilpasset deres alder.

Resultaterne er opdelt på indskolingen (0.-3. kl.) og mellemtrin/udskoling (4.-9. kl.) For begge grupper er der en rapport, som viser et overblik over det samlede resultat og fordelingen af svar på de forskellige spørgsmål. I starten af begge rapporter er der en beskrivelse af, hvorledes resultaterne læses.

Undersøgelsens resultat synliggør elevernes udsagn om både det fysiske og psykiske
undervisningsmiljø. Resultaterne vedrørende antal toiletter (børnene synes det er for få toiletter), rengøring samt lokaler til gruppearbejde giver anledning til opmærksomhed.

Fra rapporterne konkluderes at der er høj social trivsel og god faglig trivsel på skolen.

Rapporterne kan læses her.