Leje af skolen

Regler for leje af skolen

Skolens forældre kan i weekends og på hverdagsaftner leje sal, køkken og evt. andre lokaler til private arrangementer o. lign.

Betaling, der dækker lys, varme, benyttelse af borde og stole samt almindelig slitage, fastsættes af bestyrelsen. P.t. koster skolen 500 kroner pr arrangement.

Børnefødselsdage og arrangementer for hele klassen kan afholdes vederlagsfrit.

Skolens ansatte kan vederlagsfrit låne lokaler.

Service/bestik og andet tilgængeligt udstyr i køkkenet må gerne benyttes, men skolen er ikke ansvarlig for et bestemt antal eller stand.

Fotokopiering (af sange mv.) kan aftales og afregnes med kontoret.

Reservation og aftale om lån af nøgle(r) på skolens kontor.

 Følgende regler skal overholdes:

  • Samtlige benyttede lokaler inkl. køkken, toiletter og gang-/ trappearealer skal afleveres opryddet og rengjort. Dette gælder uanset, at forældrerengøring ikke har fundet sted umiddelbart i forvejen.
  • Lejer har naturligvis erstatningspligt for enhver beskadigelse eller ødelæggelse af skolens ejendom eller inventar. I tilfælde af uheld gives besked til kontoret.

Udlejning af skolen til andre formål aftales med skolens leder.

Ovenstående regler er også gældende i disse tilfælde.