Fritagelse fra undervisning

For nogle er det blevet almindeligt at holde ferie uden for almindelige skoleferier og fridage. Der er ingen tvivl om, at disse ferier er af stor betydning for familierne – de er måske planlagt som eneste mulighed for ferie på forældrenes arbejdsplads. Vi bor, arbejder og går i skole på en ø, hvor mange familier lever af turisme og landbrug, og dette bidrager også til at nogle familier ikke har mulighed for at holde ferie sammen i løbet af skolernes ferier.

Omvendt er der heller ingen tvivl om, at disse ferier er utilsigtede afbræk i børnenes skolehverdag. Der ligger store krav og forventninger til den udvikling, børnene skal nå i – og ved hjælp af – skolen.

Børnenes gode udbytte af undervisningen kræver deres tilstedeværelse og aktive medvirken. Når børn fritages op til flere uger om året, bliver det sværere at nå skolens mål.

På denne side kan du læse den gældende bekendtgørelse. Her fremgår det, at det er skolelederen, der giver tilladelse til ekstraordinær frihed. På Samsø Frie Skole skal I kontakte Anna ved forespørgsel om fravær udover 2 sammenhængende skoledage.

Lærerne er ikke er forpligtede på at yde kompenserende undervisning (heller ikke til at lave “ekstramaterialer” til at tage med). I har selv ansvaret for jeres barns undervisning i perioden (jvf. §33).

Jeres barns lærere vil sikkert være behjælpelige med gode råd om hvordan I bedst sørger for, at jeres barn ikke kommer bagud. I nogle fag er det muligt at følge med via opslag, som kan følges fra en computer uanset hvor i verden man befinder sig.

Selvom vi er en fri grundskole, er vi ikke fritaget for  at følge de gældende regler. Skolefri til ekstra ferie er ikke en ret, man har, men et vilkår, som vi i fællesskab må søge at finde de bedst mulige løsninger på.

Her er et uddrag af Folkeskolelovens bestemmelser om undervisningspligt:
Kapitel 5: Undervisningspligt

§ 32. Ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtig efter reglerne i §§ 33-35 (…)

§ 33. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

§ 39. Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen.