Busordning og transportpolitik

Alle børn på Samsø Frie Skole kan få gratis buskort til Samsø Bus uanset afstand til skolen og alder. Buskortet er gyldigt hele skoleåret til og fra skole, men kan ikke benyttes i sommerferien – heller ikke selv om barnet skal i sommer-SFO.

Vi sender bestillingsmails før sommerferien, og ønsker man, at buskortet er klar til første skoledag efter sommerferien, er det vigtig at bestille i god tid og at vedlægge et billede af sit barn. Første skoledag udleveres buskort til de elever, der har bestilt.

Det er muligt at bestille buskort hele året. Send en mail til Lene på kontor@samsoefrieskole.dk for yderligere oplysninger eller bestilling.

Samsø Frie Skole er beliggende i Onsbjerg midt på øen, og vi har elever fra hele øen, som er rigtig glade for denne ordning. Vi har dog også rigtig mange elever, som slet ikke benytter sig af muligheden for gratis bustransport, fordi de hellere vil cykle til og fra skole. 

Til dem og deres cykler har nogle af skolens elever  i en temauge i foråret 2019 malet og dekoreret væggene i skolens cykelskur, ligesom nye genbrugs-cykelstativer er blevet sat ind i dette område. 

På Samsø Frie Skole opfordrer vi eleverne til at tage cyklen eller bussen og forældrene til på bæredygtig vis at lave samkørsel i den udstrækning det er muligt.