Rygepolitik

Lov om ændring af røgfrie miljøer: § 7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område. § 2 Loven trådte i kraft den 15. august 2012.

Det er sundhedsskadeligt at ryge, både for rygere og dem, der udsættes for passiv røg. Institutioner, hvor børn opholder sig, skal være helt fri for røg. Ovenstående uddrag af lov om røgfrie miljøer slår fast, at det ikke er tilladt at ryge på skolens område. Dette gælder både medarbejdere, skolens forældre, elever samt andre personer, som har deres gang på skolen.

Medarbejderne på skolen er vigtige voksne i børn og unges liv. Børn og unge identificerer sig i et vist omfang med deres lærere/pædagoger og bliver præget af deres holdninger og adfærd. Målet for skolens rygepolitik er, at skabe et miljø, hvor ikke-rygning er normen, og hvor omgivelserne ikke stimulerer børn og unge til at ryge.

Samsø Frie Skole er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på skolen, hverken inde eller ude. Dette gælder også e-cigaretter og snus.

Skolens rygepolitik tilgodeser børnenes helbred og trivsel med to overordnede principper:

  • Børnene bliver ikke udsat for røg.
  • Børnene ser ikke de voksne ryge på skolen.

Der er defineret følgende specifikke regler for rygning på skolen:

  • Børnene må ikke ryge på skolen og i skoletiden, ej heller ikke på skoleudflugter, lejrskole etc. (dette gælder også for elever, der evt. ellers har forældrenes tilladelse til at ryge)

For voksne:

  • Rygning kan foregå uden for skolens matrikel, hvor det ikke er muligt for elever at se medarbejderen. Rygning kan foregå i frikvarterer, hvor medarbejderne ikke har tilsyn eller i de aftalte pauser.
  • På skoleudflugter, lejrskoler etc. skal medarbejdernes rygning foregå således, at eleverne ikke har mulighed for at iagttage det, og det skal aftales med en af de andre ansvarlige voksne, hvis en medarbejder tager en rygepause.
  • Rygning ved møder på skolen i personalegruppen efter undervisningens ophør samt ophør af tilsynsforpligtigelse: Skolen kan forlades i mellemtimer og ved aftalt mellemtid mellem andre arbejdsfunktioner f.eks. trekantsamtaler, møder mm. Vi henstiller til, at rygning ikke kan ses fra skolens matrikel.

Ovennævnte anvisninger gælder ligeledes for forældre og gæster på skolen.