Skolens Fællesskab

Fællesskabet er vigtigt på Samsø Frie Skole. Vi vægter højt, at man naturligt hjælper og støtter hinanden, at man anerkender og respekterer hinandens forskelligheder – og ser styrken i disse forskelligheder. Vi ønsker en skole, hvor man lærer at lytte til hinanden, store som små, uafhængigt af alder. Vi ønsker et bæredygtigt fællesskab!   

For at styrke fællesskabet på skolen prioriterer vi højt, at der holdes fast ved de genkendelige traditioner, og ved dagligdagens velkendte rammer. Der er fællessamling og fællesspisning for alle på skolen alle ugens dage. Her synges, spises, lyttes og læres sammen. Hver fredag deltager alle børn i rengøringen af vores skole, og hver tirsdag morgen synger hele skolen sammen i vores helt eget skolekor.  – og herfra I disse aktiviteter, hvor vi mødes på kryds og tværs af alder og trin, skabes det vigtige grundlæggende fællesskab, hvorfra tryghed, forudsigelighed og overblik kan dannes. 

Børnenes fællesskaber på tværs af årgangene styrkes når store læser for små, på fælles rejser, ved samlæsning af klasser, hvor dette giver mening – og i temauger, hvor der kan være gruppearbejde på tværs af årgangene.  Skolen lægger i øvrigt vægt på at fastholde traditioner som fx fælles skolerejse, strandlejr, lejrtur, sommerfest, teaterforestilling, juletraditioner og deltagelse ved Lilleskolefestival. 

Skolens fællesskab strækker sig også udenfor skolen i Onsbjerg. For os er det vigtigt at være med til at skabe det gode fællesskab på Samsø.Vi samarbejder med mange andre foreninger, skoler og virksomheder på vores dejlige ø. Vi deltager hvert år med en vaffelbod på Råvarefestivalen, leger og synger på Børnekulturfestivalen, deltager i mange forskellige aktiviteter sammen med børnene på Samsø Skole, læser højt for børnehavebørnene i Børnehuset, synger sammen med Søholm Opera til julekoncert, går på opdagelse i Samsø Museum og fanger dyr i vandet ved Naturskolen i Langør. Gennem disse oplevelser møder børnene andre mennesker, som beriger læringen og hjælper dem at forstå og udforske verden.