Forsikringer

Skade, erstatningsansvar og forsikring

Skolen er et spejl af samfundet på godt og ondt. Der kan ske uheld – og ting kan blive stjålet eller ødelagt. 

En skade skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler om ansvar, idet der ikke findes særlige regler for skader forvoldt i skolen.

Skolen skal kun betale erstatning, hvis skolen eller en ansat kan bebrejdes den skade, der er sket. Altså, hvis det er skolens skyld (skolens ansvar). Skolen har ikke pligt til at ulykkesforsikre børnene.

Forældrene bør derfor sørge for, at eleverne er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede.
Skolens forsikring dækker ikke elevernes private ejendele – mobiltelefoner, computere, tasker, tøj, sko, cykler osv., og udstyret medbringes på skolen på elevens/forældrenes eget ansvar.

Dvs. sker der en skade på genstandene, skal sådanne skader ALTID anmeldes til forældrenes familieforsikring.

Viser der sig at være en ansvarlig skadevolder, kan familiens forsikringsselskab forsøge at sende kravet videre mod denne. Det vil dog være familiens eget forsikringsselskab, der vil skulle udbetale en eventuel erstatning til eleven/forældrene, og så efterfølgende opkræve dette overfor skadevolder/skadevolders forsikringsselskab.

Viser det sig, at det er skolen, der er den ansvarlige skadevolder, eks. at det er en ansat på skolen, der ved et øjebliks uopmærksomhed kommer til at skubbe en telefon placeret på et bord ned på gulvet, så den går i stykker, er den ansatte og dermed skolen ansvarlig skadevolder, hvorefter det så er op til erstatningsansvarsloven at vurderer om skolen så også er erstatningsansvarlig.

For yderligere information og retningslinjer på området henviser skolen til folderen udgivet af Justitsministeriet: `Børn skal også betale – om børns erstatningsansvar´, samt pjecen `Skole og forsikring´ udgivet af `Brancheorganisationen Forsikring & Pension´. 

https://www.forsikringogpension.dk/media/1238/skolen_og_forsikring.pdf

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf