Skolen er midlertidigt lukket grundet corona

Skolens bestyrelse og ledelse besluttede tirsdag den 17. november at lukke skolen og midlertidligt genoptage nødundervisning, da der ifølge Sundhedsstyrelens retninglinjer bør afklares om der er sket en større smittespridning på skolen.

Skolens medarbejderstab og samtlige 84 elever er hjemsendt.

Hjemsendelsen foretages på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger om selvisolering. Med nedlukningen forventer skolen at kunne afklare om der er sket en større smittespridning, samt at evt smittekæder blandt elever og medarbejdere stoppes.

Besluttningen blev truffet efter samråd med den kommunale sundhedstjeneste, Samsø kommune. Sundhedstjenesten i kommunen har efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Midtylland lavet en aftale om at en testenhed fra regionen vil være på skolen for at teste alle børn og medarbejdere på 4. dag og 6. dag efter at det er konstateret corona. Testenheden vil være på skolen lørdag den 21. november og mandag den 23. november.

Nødundervisning til samtlige elever på skolen er påbegyndt onsdag den 18. november.

Med mindre testsvarene viser et udbrud blandt skolens medarbejdere forventes undervisningen på skolen genoptaget senest onsdag den 25. november.

 

Velkommen til Samsø Frie Skole – Skolen for Børnedygtighed

Børn er fremtiden. De skal give faklen videre fra nutidens voksne til fremtidens børn. Derfor har de brug for børnedygtighed: kombinationen af intuitiv kropslig kløgt og indlærte kulturelle færdigheder. Børnedygtighed handler både om at kunne se sit eget liv og dermed planetens vel i et langt og bæredygtigt perspektiv – og om at have de kundskaber der skal til for at bygge en bæredygtig fremtid.

Børnedygtige børn er fællesskabsvante verdensborgere med øje for lige dele verdensmål, grønne fingre og skarptslebne boglige færdigheder – både håndens og åndens arbejde.

På vores skole har vi har 3 ord, som vi holder ekstra meget af. De er nøgleord, når vi tænker på det skoleliv, som vi gerne vil lave for vores børn: Glæde, Indsigt og Fællesskab. Hvorfor de er vigtige og hvad de betyder for os, kan du læse mere om hér.

På Samsø Frie Skole undervises børn fra 0. til og med 9. klasse. Efter skoletid er skolens SFO “Fridusen” åben for børn i 0.-3. klasse.

I skoleåret 2020/2021 er vi 84 børn, 1 skoleleder, 9 lærere, 1 pædagog, 2 SFO-medarbejdere, 1 pedel, 1 køkkenleder, 1 bogholder og 1 sekretær.