10. klasse

I skoleåret 2021/2022 har vi for første gang en 10. klasse på skolen. Der går 4 drenge i vores 10. klasse og vi har valgt at skræddersy et forløb med undervisning i basisfag kombineret med erhvervspraktik.

10. klasse skal bruges til styrke de unge menneskers faglighed i de grundlæggende fag samtidig med, at de får mulighed for at blive afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Som udgangspunkt har eleverne i vores 10. klasse almindelig skoleundervisning i dansk, matematik og engelsk, samt eventuelt samfundsfag og idræt. Skemaet for den samlæste 8.-10. klasse er sat sammen således, at det er muligt for eleverne i 10. klasse at være i praktik 2 dage (torsdag og fredag) om ugen. Vi har lavet aftaler med en række virksomheder her på øen, så eleverne kan vælge tre forskellige praktikpladser i løbet af skoleåret. 

Hvis nogle af eleverne ønsker undervisning i flere fag fra 10. klasses fagrække, eller hellere vil deltage i den almindelige undervisning sammen med 9. klasse er det selvfølgeligt muligt.