Fagplaner og årsplaner på Samsø Frie Skole

Ifølge friskoleloven skal skolens undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen har fagplaner, hvor de overordnede mål med undervisningen i de enkelte fag er beskrevet.

Fagplaner kan ses her.

 

Årsplaner er en beskrivelse af, hvorledes undervisningen er planlagt for de enkelte fag i det aktuelle skoleår.

Årsplaner for de enkelte klasser kan ses her.