Forfatterarkiv: Anna Mattsson

Samsø Frie Skole søger 2 lærere til udskolingen

Vil du indgå i et fagligt og kreativt skolefællesskab? Vil du være en del af en skole i udvikling, hvor fokus er på det nære og det lokale, men hvor det globale indgår som en naturlig del af dagligdagen? Har du mod på at tænke bæredygtighed ind i din undervisning? Vil du være med til at skabe sammenhæng mellem store spørgsmål om klimaet og enkle hverdagsgøremål, som plastreduktion og madspild? 

Vores nye lærere skal gerne tilsammen kunne varetage dansk, matematik, samfundsfag, kulturfag, tysk og naturfaglige fag samt klasselærerfunktioner hos vores ældste elever. Har du kompetencer inden for teater og musik og kan spille til vores samlinger, vil det være en fordel. Har du andre fag at byde ind med, så skriv det endelig i ansøgningen. 

Samsø Frie Skole er en lilleskole med 81 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse, som samlæses i 5 grupper. Vi prioriterer bæredygtighed højt og arbejder mod, at skolens hverdag skal blive mere og mere forankret i at være til stede i naturen, både hjemme på skolen og gennem udflugter og projektarbejde på vores ø. 

Ud over de almindelige skolefag undervises de fleste børn ugentligt i madlavning, og vi har morgensamlinger og fortælletime. Børn og voksne spiser veltilberedt, overvejende økologisk, frokost sammen på skolen hver dag. Ca. en fjerdedel af skoleårets uger er temauger, hvor vi arbejder kreativt og eksperimenterende med naturvidenskab, dansk, FNs verdensmål, engelsk, matematik, teater, billedkunst, m.m. Vi flytter gerne undervisningen ud af huset både i temauger og i almindelige skemauger og kan her opdage, hvordan naturen, samske energitiltag og lokal madproduktion hænger sammen med den viden, vi tilegner os inde i klasseværelset. 

Alle medarbejdere i køkken, skole og SFO udgør et fællesskab, hvor humor og respekt er nøgleord, og hvor fokus er på gode arbejdsforhold, samarbejde, trivsel samt pædagogisk og faglig udvikling. Skolens forældre og medarbejdere har et godt samarbejde, som vores nye lærere i særdeleshed skal være en del af. Det er vigtigt for os, at børnene stortrives i et sundt, trygt og kærligt læringsmiljø, og vi lægger stor vægt på, at medarbejderne er engagerede, nærværende og tydelige i mødet med dem. 

Vi forventer, at du:

  • er engageret, ansvarlig, fleksibel og har lyst til at sætte dit positive præg på vores skole.
  • at du har forståelse for, hvad det kræver at indgå i et forpligtende samarbejde, og at alle bidrager med det bedste af sig selv. 
  • har fagligt drive, er nysgerrig og har lyst til at tænke bæredygtighed ind i din undervisning.

Der er som udgangspunkt tale om to fuldtidsstillinger, men de vil også kunne laves til flere stillinger med nedsat tjenestegrad. For at varetage stillingerne er det nødvendigt at være bosat på Samsø. Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC med tiltrædelse den 1. august 2020. 

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 8. maj. Mail din ansøgning med bilag til skoleleder@samsoefrieskole.dk 

Samtaler vil som udgangspunkt blive afholdt i uge 21 og 22. 

Du er meget velkommen til at læse mere om vores skole på www.samsoefrieskole.dk og kontakte skoleleder Anna Mattsson på telefon 86 59 69 79/25 68 09 58 for nærmere oplysninger. 

Samsø Frie Skole søger pædagog til halvtidsstilling

Er du god til at bygge huler, lave snobrød og bruge en hammer? Kan du lave en kompostbunke, grave en køkkenhave og se charmen i at undersøge en snegl? Så er du måske den pædagog, vi søger til vores SFO, Fridusen. 

Om os: 
Samsø Frie Skole har 82 børn fra 0. klasse til og med 9. klasse, som samlæses i 5 grupper. Når børnene fra 0. til 3. klasse er færdige med deres skoledag, fortsætter de i skolens SFO. Vi er en bredt sammensat medarbejdergruppe på ni lærere, en pædagog, en pedel, to SFO-medarbejdere, en køkkenleder, en skolesekretær, en bogholder og en skoleleder. Skolen har en forældregruppe, der er engageret og glad og gerne lægger en masse energi i skolens liv. Alle medarbejdere i køkken, skole og SFO udgør et fællesskab, hvor humor og respekt er nøgleord, og hvor fokus er på gode arbejdsforhold, samarbejde, trivsel samt pædagogisk og faglig udvikling. Skolens forældre og medarbejdere har et godt samarbejde, som du i særdeleshed skal være en del af. Det er vigtigt for os, at børnene stortrives i et sundt, trygt og kærligt læringsmiljø, og vi lægger stor vægt på, at medarbejderne er engagerede, nærværende og tydelige i mødet med dem. 

Om dig: 

  • Du er uddannet pædagog og fagligt forankret i din pædagogiske praksis. 
  • Du er en tydelig voksen, som kan tænke nyt og har lyst til at byde ind i forhold til Fridusens udvikling.
  • Du elsker at sætte lege, spil eller andet i gang både indendørs og udendørs.
  • Du er en positiv og nærværende person med lyst og overskud til at være sammen med børn – også i svære situationer.
  • Du er en god sparringspartner for de andre voksne og beder også andre om hjælp, hvis du har behov for det.
  • Du er struktureret i din tilgang til opgaver og aktiviteter, og du spræller og laver fis, når du kan fornemme, at der er plads til det. 

Løn og ansættelse
Der er tale om en halvtidsstilling med ca. 17,5 ugentlige gulvtimer i SFO’en samt tre uger i  Sommer-Fridusen i skolernes sommerferie. I dine opgaver indgår også planlægning af aktiviteterne i Fridusen, kommunikation med forældre, oprydning, deltagelse i møder, pædagogiske dage og arrangementer med børn og forældre. Din ansættelsesgrad vil således være ca. 52 %. Derudover kan det evt. blive muligt med flere timer i form af en støttefunktion i skoletiden. Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst mellem BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler. Ansættelsen er med tiltrædelse hurtigst muligt.

Frist 
Ansøgning med CV sendes til skoleleder Anna Mattsson på skoleleder@samsoefrieskole.dk
Der afholdes løbende samtaler i januar 2020, så send din ansøgning snarest muligt.