Lea Grau Møller

Lea Grau-Møller

Jeg er uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole 1994-1999 med linjefag i dansk, religion og billedkunst. Jeg er gift med Morten, og sammen har vi Dagmar, Alberte, Roselina og Mira. I fritiden er jeg optaget af ‘Skulpturværkstedet’, hvor mit primære udtryk er hænder og fødder modelleret i stentøj.

Som nyuddannet lærer kom jeg til Samsø i 1999 og fik ansættelse på Samsø Friskole, hvor jeg var lærer i tre år på mellemtrinnet. Jeg blev uddannet som tillidsrepræsentant og gennemførte TR-kurserne. Efter en barselsorlov fik jeg en stilling på Samsø Efterskole, hvor jeg underviste 9.-10. klasse i dansk og billedkunst. Det var her, at jeg fik min første erfaring med at undervise i prøveforberedende fag og at føre til prøve samt være ude som censor. Jeg var ansat på Samsø Efterskole frem til 2010, hvorefter jeg kortvarigt havde en stilling i Børnehuset. I 2011 søgte jeg en stilling på Onsbjerg Lilleskole som klasselærer for ældste klasse, som dengang var 5/6/7. klasse.

I 2015 var jeg med i teamet omkring ældste klasse, der nu var 7/8/9. klasse med en delt klasselærerfunktion, og hvor det blev vedtaget, at Onsbjerg Lilleskole skulle afholde afgangsprøver. I samme periode indledte skolen et samarbejde med Samsøs uu-vejleder, hvor jeg blev ansvarlig for at varetage skolens del af uu-vejledning; erhvervsbesøg for 8.-9.-klasse,  E-DAG samt introduktionskurser på ungdomsuddannelser i Århus.

Efter skolesammenlægningen i august 2018 underviser jeg nu primært i billedkunst og læseløft og er støttelærer i dansk og matematik, – og så er jeg i gang med kurser i læsevejledning.

Jeg ser mig selv som værende en del af et dynamisk læringsmiljø på Samsø Frie Skole med stor glæde og integritet for det enkelte barn.

Lea kan kontaktes på lea@samsoefrieskole.dk