Lea Grau Møller

Lea Grau-Møller

Jeg er uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole 1994-1999 med linjefag i dansk, religion og billedkunst. Jeg er gift med Morten, og sammen har vi fire piger; Dagmar, Alberte, Roselina og Mira, hvoraf de to yngste går på Samsø Frie Skole. I min fritid er jeg optaget af ‘Skulpturværkstedet’, hvor mit primære udtryk er hænder og fødder modelleret i stentøj.

Som nyuddannet lærer kom jeg til Samsø i 1999 og fik ansættelse på Samsø Friskole, hvor jeg var lærer i tre år på mellemtrinnet. Jeg blev uddannet som tillidsrepræsentant og gennemførte TR-kurserne. Efter en barselsorlov fik jeg en stilling på Samsø Efterskole, hvor jeg underviste 9.-10. klasse i dansk og billedkunst. Det var her, at jeg fik min første erfaring med at undervise i prøveforberedende fag og at føre til prøve samt være ude som censor. Jeg var ansat på Samsø Efterskole frem til 2010, hvorefter jeg kortvarigt havde en stilling i Børnehuset. I 2011 søgte jeg en stilling på Onsbjerg Lilleskole som klasselærer for ældste klasse, som dengang var 5./6./7. klasse.

I 2015 var jeg med i teamet omkring ældste klasse, der nu var 7./8./9. klasse med en delt klasselærerfunktion, og hvor det blev vedtaget, at Onsbjerg Lilleskole skulle afholde afgangsprøver. I samme periode indledte skolen et samarbejde med Samsøs uu-vejleder, hvor jeg blev ansvarlig for at varetage skolens del af uu-vejledning; erhvervsbesøg for 8.-9.-klasse,  E-DAG samt introduktionskurser på ungdomsuddannelser i Århus.

Efter skolesammenlægningen i august 2018 blev jeg klasselærer for 7. klasse og underviser nu primært i dansk og billedkunst. Jeg er en del af støttelærerteamet omkring børn med indlæringsvanskeligheder, som fx er forårsaget af dysleksi og angstproblematikker.

Jeg ser mig selv som værende en del af et dynamisk læringsmiljø på Samsø Frie Skole med stor integritet for det enkelte barn.

Lea kan kontaktes på lea@samsoefrieskole.dk