Lærer/Skovvært søges til Samsø Frie Skole

Brænder du for natur, bæredygtighed og udeliv? Vil du være en del af et ambitiøst projekt, der bygger bro mellem skole og lokalsamfund, ude i naturen? Samsø Frie Skole søger Danmarks første Skovvært/lærer til undervisning på skolen i Onsbjerg og udvikling på Bisgaard Forte Fjorten.

Om stillingen

Stillingen er en kombineret fuldtidsstilling (2-årig projektstilling). Størstedelen af din arbejdstid (20 timer ugentligt) bruger du som skovvært på Bisgaard, hvor du har fokus på at udvikle fællesstedet, skabe oplevelser for skolen, øens børn, voksne og ældre og foreninger. Derfor er du både pædagogisk og praktisk dygtig til skov og natur.

Den anden del af din arbejdstid (ca 17 timer ugentligt) bruger du på undervisning som lærer på Samsø Frie Skole. Du indgår i et trygt og nærværende lærerteam, som pt. består af 14 ansatte. Du vil undervise i naturfag på mellemtrinnet og i udskolingen. Andre fag kan også blive en aktuelle, da din profil kommer til at indgå i den endelige fagfordeling.

Vi flytter gerne undervisningen ud af huset både til Bisgaard og rundt på øen, og lærer om hvordan naturen, biodiversiteten eller lokal madproduktion hænger sammen med den viden, vi tilegner os inde i klasseværelset. Du skal kunne lide at være udendørs og være nysgerrig på hvordan man kan tilrettelægge anderledes skoledage i naturen. 

På vores lilleskole har vi 10 temauger om året, hvor vi tilrettelægger en undervisning med tværfaglige forløb på tværs af alderstrin. Alle lærere deltager i planlægning, udførelse og evaluering af sådanne uger.

Vi prioriterer trivsel højt og arbejder målrettet for at skabe et inkluderende og støttende miljø, hvor alle børn føler sig set og hørt. Vi arbejder med positiv pædagogik som et fundament for børnenes dagligdag og anerkender børnene for deres indsatser, både de store og de små.

Om Bisgaard og Skovværtens rolle

Bisgaard Forte Fjorten er et 30.000 m2 område, omkranset af skov, marker og en smuk brostensbelagt gårdsplads. 

Som skovvært skal du sammen med skolen og Foreningen Forte skabe og udvikle børnedygtighed, dvs. bæredygtighed for børn og fremme FNs verdensmål via læring i hverdagen. 

Dine arbejdsopgaver vil være at koordinere, samarbejde med og være vært for lokale foreninger, erhvervsfolk og mange forskellige frivillige kræfter. Sammen med eksperter, vi trækker ind, skal du støtte dine lærerkolleger med at lave mere og bedre udeundervisning, og skabe læring på en helt ny måde. 

En vigtig del af dine arbejdsopgaver er også at pleje naturen og sammen med en pedel vedligeholde skoven, stierne og faciliteter som bæredygtigt udekøkken, grejbank og permaskovhave.

Dine kvalifikationer:

  • Erfaring med bæredygtighed, natur, udeliv og tryg og sikker i værtsrollen
  • Relevant læreruddannelse
  • Erfaring med projektarbejde og samarbejde med frivillige og lokale organisationer
  • Evne til at tænke kreativt og udvikle aktiviteter, materialer og projekter
  • Erfaring med fondsansøgning og sociale medier er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder:

  • En unik mulighed for at kombinere undervisning og naturformidling
  • Et stærkt og engageret lærerteam på Samsø Frie Skole
  • Tæt samarbejde med Foreningen Forte og lokale aktører
  • Mulighed for at gøre en forskel for både børn og lokalsamfundet på Samsø

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC med tiltrædelse den 1. august 2023. Der er tale om en 2-årig projektstilling.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Er du den person vi søger? Så send din ansøgning og CV til skoleleder@samsoefrieskole.dk senest 28. maj 2023. Vi ser frem til at høre fra dig.

For mere information om Samsø Frie Skole, besøg vores hjemmeside: www.samsoefrieskole.dk 

For børnedygtighed læs her:
http://samsoefrieskole.dk/skolen-for-boernedygtighed/