Informationsmøde på Samsø Frie Skole

At vælge skole til sit barn er et valg, der har betydning for resten af barnets liv, såvel fagligt som socialt, og det er en af de største beslutninger man som forældre skal tage på sit barns vegne. På Samsø Frie Skole vil vi gerne fortælle om, hvad det indebærer at vælge vores skole som barnets skole. Derfor holder vi informationsmøde torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.30 til 21.00. Mødet er for alle, der er interesserede i at se skolen, møde medarbejderne og høre om en skole hvor respekt, nærvær, tillid, fællesskab og faglighed er nøgleord.

På Samsø Frie Skole skaber vi et trygt, sundt, kærligt og udviklende læringsmiljø, som danner rammerne omkring børnenes faglige og sociale læring. Vores grundlæggende holdning er, at alle børn er unikke individer. De har alle sammen forskellige evner, men er lige meget værd som mennesker, og de skal alle opleve, at de bliver hørt, set, talt med og taget alvorligt. En åben og respektfuld kommunikation mellem børn og voksne og børnene imellem er vigtig for et godt skoleliv, og vi lægger stor vægt på, at børnene kan og tør kommunikere og formidle. Vi søger altid at give børnene troen på eget værd med respekt for de andre og med plads til de andre, og vi danner og udvikler det enkelte barn efter behov og ydeevne.

Som voksne på skolen er vi engagerede, nærværende og tydelige i mødet med børnene, og vi tilstræber at skabe de bedst tænkelige betingelser for, at børnene tilegner sig faglig viden og færdigheder på et højt niveau. Ved faglighed forstår vi både det at tilegne sig viden men også at lære at lære, og vi mener, at de praktiske og boglige arbejdsformer begge har værdi, når eleverne skal tilegne sig viden om sig selv og deres omverden. Vi stimulerer børnenes fantasi gennem lege, fortælling, sang, drama, bevægelse, billedkunst og andre former for musisk og kreativ aktivitet. Vi er en skole, hvor der er plads til at udvikle sig både menneskeligt og fagligt.

Dette og skolens fællesskab, værdier, undervisning, madordning, skolerejser, SFO og forældresamarbejde vil vi gerne fortælle meget mere om torsdag den 20. januar kl. 19.30 – vi glæder os til at se jer.