Busordning på Samsø Frie Skole

På Samsø Frie Skole er det muligt at søge buskort efter de samme retningslinjer, som gælder for de øvrige skolebørn på Samsø. For at kunne få buskort skal man opfylde følgende krav om afstand mellem skole og hjem:

  • 0. – 3. klasse: minimum 2½ km.
  • 4. – 6. klasse: minimum 6 km.
  • 7. – 9. klasse: minimum 7 km.

Der er en egenbetaling på buskort på 300 kr. pr. halvår.